Hoe wassen

       

 

Waarom PLAS self car-wash?

Goedkoop:   Tot 30% goedkoper dan onze nabije concurrenten.
Stofzuigen Vanaf februari 2019 zullen ook de stofzuigers werken op jeton!
Warm water: In tegenstelling tot een wasstraat of het thuis wassen wordt bij car-wash PLAS met WARM water gewassen, wat het wasrestultaat ten goede komt.
Eenvoudig: Onze wasprogramma's zijn voor iedereen gemakkelijk te bedienen. Elke wasbox is voorzien met tekeningen en uitleg omtrent de werking.
Proper: De car-wash wordt minstens elke dag grondig schoon gemaakt.
7d/7d: De car-wash is alle dagen open van 7u tot 22u.
 
Ook bij vorst: Bij vorst worden de wasvloeren verwarmd en wordt er continu water door de lansen rondgepompt om te
voorkomen dat deze vastvriezen.
Wisselen: Er kan ten alle tijden gewisseld worden tussen de verschillende wasprogramma's.
Milieubewust: Het vuil dat van uw wagen komt wordt opgevangen in een slibput wat door een erkende firma wordt opgehaald en verwerkt. Het vuile water wordt d.m.v. een olie/vetafscheider en bezinkput afgescheiden zodat er geen olie en vetten in de riool terechtkomen.
Factuur nodig: Indien gewenst kunnen wij een factuur maken.
Klik hier voor meer info.